Budowlanka i Tygiel wśród najlepszych techników w Polsce

W dniu 27 września br. podczas uroczystej  Gali Finałowej, która odbyła się w Polskiej Agencji Prasowej S.A. w Warszawie dyrektorzy rybnickich placówek oświatowych Grażyna Kohut oraz Marek Florczyk otrzymali Godła Technikum Roku 2013. Warto podkreślić, iż w tym roku przyznano te wyróżnienia tylko 11- tu technikom w Polsce.

Organizatorem konkursu na najlepszą placówkę oświatową była Kapituła Centralnego Biura Certyfikacji Krajowego w Warszawie, instytucja od lat wspierająca sektor edukacji w naszym kraju. Wyróżnienia  przyznano w kilku kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika , szkoły wyższe i firmy szkoleniowe.
             Konkurs miał na celu wybór oraz promocję najlepszych placówek oświatowych, publicznych i prywatnych na terenie Polski. Priorytetem dla Organizatora oraz Patronów Medialnych było propagowanie wysokich standardów edukacyjnych oraz w przypadku uczelni wyższych - aktywne wspieranie współpracy ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym.
               Zarówno Budowlanka jak i Tygiel to szkoły posiadające tzw. Technika Akademickie, prowadzą kształcenie we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach, Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku i nie tylko. Obie placówki są też liderami w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację własnych projektów oświatowych ukierunkowanych na podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego. Obie szkoły cechuje też wysoka jakość kształcenia w tym bogaty zakres zajęć merytorycznych oraz praktycznych, prowadzonych w przystępny i rzetelny sposób. Ponadto szkoły te wyróżnia kompetentna kadra oraz dbałość o zapewnienie komfortowych warunków  i przyjaznej atmosfery sprzyjających nauce.
             Warto przypomnieć, iż Rybnickie placówki: Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica  w Zespole Szkół Technicznych jak i Technikum nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych były już laureatami miedzianych certyfikatów w 2012 roku. W tegorocznej edycji konkursu obie placówki otrzymały srebrne certyfikaty Godła Polish Produkt Technikum Roku 2013.  
             Każda z wyróżnionych szkół jako Laureat Godła Polish Produkt Technikum Roku 2013 otrzymała grawerowany dyplom oraz prawo do posługiwania się Godłem w komunikacji marketingowej. Ponadto na łamach ogólnopolskich mediów: Vip, Świat Elit, Fakty i Euro Styl oraz  Miesięcznik Dyrektora Szkoły i wielu innych, ogłoszona została lista Laureatów Programu.
             Należy podkreślić, iż otrzymanie nominacji do Godła, stanowi uhonorowanie pozycji Tygla i Budowlanki na rynku edukacyjnym, ich wkładu w rozwój oświaty oraz autorytetu jakim cieszą się wśród uczniów i specjalistów branżowych.
                               

Tekst: Marek Florczyk

 

dyr florczyk

dyr kohut