Biblioteka w zreformowanej szkole

Wiele bibliotek szkolnych w dotychczasowych gimnazjach przekształconych w szkoły podstawowe stanęło przed zadaniem stworzenia od podstaw księgozbioru dla najmłodszych uczniów.

 

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Ligocie - Ligockiej Kuźni przygotowywano się do tego już w maju. Ogłoszono wtedy akcję „Książeczki dla najmłodszych”, w której licznie uczestniczyli uczniowie, ich rodzice, pracownicy i przyjaciele szkoły. W ten sposób pozyskano ponad sto książek. Akcję wymyśliła i przeprowadziła Romana Stąsiek - bibliotekarz w SP4. W ramach współpracy szkoły z Powiatową i Miejska Biblioteką Publiczną w Rybniku kierownik Filii nr 1 Justyna Rosa przekazała podstawówce kolejne sto. W ten sposób stworzona została baza księgozbioru dla uczniów najmłodszych klas, który jest sukcesywnie uzupełniany nie tylko o książki z kanonu lektur programowych, lecz także o atrakcyjne nowości wydawnicze.

 

Tekst: Romana Stąsiek (SP4)