Bezpieczny przejazd - "Zatrzymaj się i żyj!"

Szkolny Klub Bezpieczeństwa „Pancernik” z SP 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku wziął udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - "Zatrzymaj się i żyj!"

Celem było: podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych, kształtowanie odpowiednich zachowań u dzieci, mieszkańców i kierowców, utrwalanie pozytywnych postaw społecznie pożądanych, zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, zmiana postawy społecznej, kształtowanie i utrwalanie bezpiecznych zachowań na przejazdach, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków.

Wszystkie działania poprzez zabawę pozwoliły dzieciom oswoić się z tematyką bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i przypomniały wszystkim o tym, że chwila rozsądku może uratować im życie.

 

Informacja prasowa


bezpieczny przejazd 1

bezpieczny przejazd 2

bezpieczny przejazd 3