Bezpieczniej w rybnickich szkołach podstawowych

razem bezpieczniejMiasto Rybnik pozyskało fundusze na działania podnoszące jakość bezpieczeństwa dzieci i mienia szkolnego w szkołach podstawowych. W ramach projektu Bezpieczna przestrzeń sposobem na wyzwolenie aktywności dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowe nr 5, 16, 34 w Rybniku zostaną wyposażone w nowe systemy monitoringu wizyjnego oraz otrzymają wsparcie nastawione na tworzenie przyjaznych relacji z otoczeniem, rozwiązywanie konfliktów bez przemocy i profilaktykę uzależnień.

Uczniowie klas IV-VI skorzystają z warsztatów Szkolnych Centrów Mediacji Rówieśniczej, zapoznają się z mechanizmami uzależnień, także tych od komputera, oraz uświadomią sobie struktury współuzależnień.

Program Razem bezpieczniej w Rybniku to także konkursy dla uczniów szkół podstawowych, eventy z zaproszonymi ekspertami i zajęcia sportowe.

Do współpracy zostali zaproszeni m.in.: Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku, Stowarzyszenie 17-stka z Rybnika-Boguszowic oraz Rybnicki Klub Jujitsu Sportowego.