Bezpieczeństwo dzięki mediacjom, profilaktyce uzależnień i Ju Jitsu

dsc089903 grudnia 2013 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Rybnika odbyło się podsumowanie projektu Bezpieczna przestrzeń sposobem na wyzwolenie aktywności dzieci i młodzieży realizowanego w ramach rządowego programu Razem Bezpieczniej.

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele niemal wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w Rybniku, reprezentanci partnerów projektu: Mariusz Wowra – prezes Rybnickiego Klubu Ju Jitsu Sportowego, asp. sztab. Dariusz Piotrowski z Komendy Miejskiej Policji oraz Ewa Wieczorek - przedstawicielka Polskiego Centrum Mediacji. Obecne były także wyłonione patrole mediacyjne reprezentowane przez dzieci - uczniów trzech Szkół Podstawowych, w których realizowano projekt: SP 5, SP 16 i SP 34.

Podczas spotkania skoncentrowano się na podsumowaniu wszystkich działań projektowych w tym omówiono realizację inwestycji w postaci instalacji nowoczesnych systemów monitoringu w szkołach oraz podsumowano programy Szkolnych Centrów Mediacji Rówieśniczych. Uczniowie, w kolorowych kamizelkach, przygotowali stoiska i prezentacje oraz odegrali scenki rodzajowe nt. konfliktów i działań mediacyjnych. Podsumowano także działania profilaktyczne mające na celu promowanie wśród uczniów życia bez uzależnień, zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Następnie odbył się pokaz Ju Jitsu Sportowego, pod przewodnictwem Mariusza Wowry. Na końcu imprezy głos zabrała przedstawicielka Polskiego Centrum Mediacji i przedstawiła metody porozumiewania się bez przemocy oraz sposoby rozwiązywania konfliktów szkolnych.

Młodzież w podziękowaniu za zaangażowanie otrzymała upominki oraz vouchery do LaserHouse na sesję świetlnego paintball'u.

Podczas spotkania wyświetlony został film przekrojowo obrazujący każdy etap projektu.

 

Film dokumentujący działania: LINK

Fot. Sabina Horzela-Piskula 

dsc08954

dsc08956

dsc08957

dsc08963

dsc09012

dsc08995

dsc09033