Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż

ASPE - logo projektuProjekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich.

 

W Rybniku projekt realizowany jest w Szkole  Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. J. Korczaka, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 im. Ireny Sendlerowej w Rybniku i w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku.

 

Wartość przyznanego dofinansowania 191 273,40 zł. W ramach projektu zaangażowanych będzie 6 asystentów w ww. placówkach.

 

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:

  • przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” ASPE,
  • wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  • opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE,
  • opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE,
  • przygotowania pierwszej grupy  ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Okres realizacji projektu 01.09.2022 roku do 30.06.2023 roku.

 

https://asystentspe.pl/o-projekcie