Akcja informacyjno-edukacyjna "Bezpieczny Stok" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku

Szkolny Klub Bezpieczeństwa „Pancernik”, którego opiekunem jest Teresa Zielonka dawno starał się o realizację projektu „Bezpieczny Stok” w Szkole Podstawowej nr 12 w Rybniku. 18 stycznia 2012 roku zaprosił ekipę z Nowego Sącza, realizującą kampanię społeczną „Bezpieczny Stok” do przeprowadzenia bezpłatnych zajęć.

 

Celem kampanii jest  kształtowanie świadomości prawidłowych zachowań podczas uprawiania sportów zimowych (w szczególności na stokach narciarskich i w górach) oraz nawyków prozdrowotnych wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Patronami są 3 Ministerstwa: MSiT, MEN i MSW. Dwa lata temu kampania została włączona  do rządowej kampanii „Razem Bezpiecznej”.

 

Akcja informacyjno-edukacyjna "Bezpieczny Stok" miała miejsce 2 grudnia 2013 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku. Do szkoły przyjechała grupa czteroosobowa: 1 ratowniczka GOPR i 1 ratownik TOPR - prowadzący zajęcia oraz 2 osoby z ramienia Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych.

W programie znalazły się: pokazy ratownictwa zimowego, nauka pierwszej pomocy, nauka zasad i bezpiecznych zachowań na stoku oraz  rozdawano komiksu "Bezpieczny stok".

 

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wiele ciekawych i praktycznych informacji, między innymi na temat, jak przygotować się do sezonu zimowego, jak zachowywać się  w górach i na stoku, jak rozruszać mięśnie przed zjazdem oraz  uczyli się dobrych manier obowiązujących na stokach.

Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy w przedziałach wiekowych: klasy 0 do 3 - 6-9 lat oraz klasy 4 do 6 - 9-12 lat. W szkoleniu wzięło udział ok. 260 uczniów w naszej szkole.

 

Informacja prasowa

Informacja prasowa