Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Miasto Rybnik podpisało umowy o dofinasowanie z budżetu państwa zakupu książek będącymi nowościami wydawniczymi do placówek wychowania przedszkolnego i bibliotek szkolnych, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie wkładu własnego przez organ prowadzący placówkę w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Łączna wartość projektów realizowanych w 2021 przez rybnickie przedszkola to 21.875,00 zł, z czego 17.500,00 zł to dotacja z budżetu państwa.

Lista rybnickich przedszkoli objętych wsparciem w 2021 r.:

 • Przedszkole nr 4 w Rybniku,
 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku,
 • Przedszkole nr 20 w Rybniku,
 • Przedszkole nr 21 w Rybniku,
 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku,
 • Przedszkole nr 51 w Zespole Edukacyjno - Artystycznym Przygoda w Rybniku.

Łączna wartość projektów realizowanych w 2021 r. przez rybnickie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe to 130.000,00 zł, z czego 104.000,00 zł to dotacja z budżetu państwa.

Lista rybnickich szkół objętych w wsparciem w 2021 r.:

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 im. Jana Brzechwy w Rybniku,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku,
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 15 w Rybniku,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku,
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 - 6 lat,
  • realizację działań promujących czytelnictwo,

w odniesieniu do szkół na:

  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,
  • zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych,
  • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  • zakup oprogramowania dla bibliotek,
  • zakup czytników e-booków,
  • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
  • realizację działań promujących czytelnictwo.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - logotyp