MOGĘ! Zatrzymać SMOG - przedszkolaku złap oddech

W 2021 r. 11 rybnickich placówek otrzymało od Województwa Śląskiego pomoc rzeczową w postaci 22 szt. oczyszczaczy powietrza.

 

Są to następujące przedszkola:

 1.  Przedszkole nr 47 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II
 2. Przedszkole nr 23
 3. Przedszkole nr 29 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka
 4. Przedszkole nr 25
 5. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego
 6. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 11
 7. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12
 8. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15
 9. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10
 10. Przedszkole nr 19
 11. Przedszkole nr 14 im. Janusza Korczaka

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej pn.: "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - przedszkolaku złap oddech" - II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.