3 etap XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

W dniu 22 i 23 kwietnia w Radomiu odbył się 3 etap XXXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

 

W wyniku rywalizacji ponad 150 zawodników 3 miejsce w grupie mechatronicznej zajął Maciej Aleksandrowicz zdobywając tytuł laureata, finalisty, zwolnienie z pisemnej części egzaminów zawodowych oraz indeks na studia wydawany przez AGH w Krakowie.

 

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku reprezentowali Martyna Cieśla, Rafał Pustelnik, Jakub Kaziur i Maciej Aleksandrowicz.

 

Uczestników przygotowywali Michał Tokarz, Piotr Buchalik i Robert Dziurski.

 

Tekst: ZST