"Dodajcie nam skrzydeł" - wybrano pierwszą grupę uczestników projektu

W ramach projektu "Dodajcie nam skrzydeł" wybrano już pierwszą grupę uczestników projektu. Zorganizowano również spotkanie z doradcami zawodowymi, którzy będą prowadzić indywidualne zajęcia z młodzieżą.

 

Podczas inauguracyjnego spotkania w Zespole Szkół Specjalnych w Rybniku doradcy zapoznali się z  harmonogramem zajęć oraz z nowoczesnym narzędziem, tzn. programem komputerowym napisanym specjalnie dla potrzeb projektu.

 

“Indywidualny Program Doradztwa Zawodowego”,  bo o nim mowa, będzie stanowił podstawowe narzędzie pracy doradcy z beneficjentami. Projekt jest skonstruowany w taki sposób, że przeprowadza beneficjenta i doradcę zawodowego  przez 8 kolejnych sesji.  W  myśl założeń projektu “Dodajcie nam skrzydeł”  każdy uczestnik będzie miał do przepracowania 8 godzin z doradcą zawodowym. Każda sesja będzie poświęcona  innym zagadnieniom. W ramach spotkań indywidualnych będą analizowane m.in.  potrzeby uczestnika, jego kompetencje, predyspozycje czy znajomość rynku pracy co  w konsekwencji pozwoli na określenie ścieżki edukacyjnej lub zawodowej uczestnika projektu. Program komputerowy opatrzony hasłem przyporządkowanym do każdego doradcy  pozwoli na gromadzenie informacji  z poszczególnych sesji dzięki czemu będzie można łatwo dobrać oczekiwania uczestnika do założeń projektu. 

 

Przypomnijmy, że dwuletni projekt jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu z Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Koszt przedsięwzięcia to blisko 1 100 000 złotych.