Zapytanie ofertowe – piec konwekcyjno-parowy

W związku z realizacją projektu „Nowy żłobek – nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika wraz z miejskim żłobkiem w Rybniku planuje zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby wyposażenia placówki.

 

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż elektrycznego pieca konwekcyjno-parowego ChefTop 7 GN 1/1 ONE UNOX 9000590 lub równoważny.

Moc elektryczna 0,8 KW.

Wytwarzania pary metodą bezpośrednio natrysku.

Regulowany komin.

Oświetlenie komory.

Podwójne przeszklone drzwi

Trzypunktowa sonda temperatury.

Wyjmowane prowadnice.

 

AKCESORIA DODATKOWE.

- podstawa pod piec z prowadnicami
- półautomatyczny zmiękczacz wody.
- 5 blach aluminiowych typu GN 1/1 z powłoką teflonową typu trilax(nieperforowanych),
- 5 blach nierdzewnych typu GN 1/1 o głębokości 65 mm o podwyższonej wytrzymałości na tem. 18/10
- 4 blachy nierdzewne perforowane typu GN1/1o głębokości 100mm 18/10,
- zestaw chemii do mycia pieca dozownik z pompką i 8 litrów płynu.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
- adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe (tel, e-mail),
- cena oferty obejmującej koszt dostawy i montażu pieca konwekcyjno-parowego wraz z niezbędnym wyposażeniem,
- dostawa obejmuje montaż oraz szkolenie pracowników obsługujących piec.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres mailowy: edukacja.projekty@um.rybnik.pl do dnia 15.01.2018 r.

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi tylko wybranego oferenta

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Korba pod numerem telefonu 032 43 92 289/ 722 299 214 oraz adresem email: edukacja.projekty@um.rybnik.pl