Zakup wykładziny dywanowej do punktów opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3

W związku z realizacją projektu „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika planuje zakup wykładziny dywanowej na potrzeby działania punktów opieki dziennej świadczących usługi w ramach projektu.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Jeśli są Państwo zainteresowani proszę o przedstawienie oferty cenowej wyposażenia dla punktów opieki dziennej nad dziećmi do lat 3, na które składa się:
1. Wykładzina dywanowa o następujących cechach:
o posiadająca atest,
o trudno zapalna,
o antyalergiczna,
o wytrzymała,
o w żywych kolorach,
o z motywem dziecięcym,
o o grubości minimum 5 mm,
o 2 sztuki o wymiarach:
- 4m x 4,7m – 1 sztuka
- 4m x 5,3m – 1 sztuka

 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


Oferta powinna zawierać:
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe;
- cenę za m2 wykładziny z obszyciem i kosztem transportu do dwóch lokalizacji w Rybniku;
- informację dotyczącą czasu realizacji zamówienia;
- fotografie proponowanych wzorów wykładzin;

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres mailowy: edukacja.projekty@um.rybnik.pl do dnia 23.08.2016 r.

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi tylko wybranego oferenta.

 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Brachman pod numerem telefonu 032 43 92 288 lub 032 43 92 289 oraz adresem email: edukacja.projekty@um.rybnik.pl