Zakup mebli i wyposażenia punktów opieki dziennej

Zakup mebli i wyposażenia punktów opieki dziennej w ramach projektu “Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w roku 2016 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia