Zakup lodówki do punktu opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3

W związku z realizacją projektu „Punkty opieki dziennej alternatywną formą świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w mieście Rybnik” Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rybnika planuje zakup lodówki na potrzeby działania punktu opieki dziennej świadczącego usługiw ramach projektu.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Rybnik ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Jeśli są Państwo zainteresowani proszę o przedstawienie oferty cenowej lodówki dla punktu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3:

1. Lodówka 1 szt.:
o wysokość: 83 – 85 cm,
o klasa energetyczna: min A+,
o bez zamrażarki,
o minimum 2 lata gwarancji,
o jednodrzwiowa,

 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe;
- cenę przedmiotu zamówienia wraz z transportem do punktu opieki dziennej, mieszczącym się w Rybniku przy ul. Wieniawskiego 9;
- informację dotyczącą modelu i funkcji oferowanej lodówki;
- informację dotyczącą czasu realizacji zamówienia;

 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres mailowy: edukacja.projekty@um.rybnik.pl do dnia 24.08.2016 r.

 

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi tylko wybranego oferenta.

 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE


Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Brachman pod numerem telefonu 032 43 92 288 lub 032 43 92 289 oraz adresem email: edukacja.projekty@um.rybnik.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego