Jednostki w zespołach

OJB skrót jednostka składowa Miasto Kod Ulica Nr
RCEZ CKZ Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Rybnik 44-200 Rudzka 13
RCEZ CKU Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Rybnik 44-200 Rudzka 13
RCEZ LOD1 I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Rybnik 44-200 Rudzka 13
RCEZ SPD6 Szkoła Policealna nr 6 w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Rybnik 44-200 Rudzka 13
RCEZ SPdD Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Rybnik 44-200 Rudzka 13
RCEZ BSII Branżowa Szkoła II stopnia w Rybniku w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Rybnik 44-200 Rudzka 13
ZSR P48 Przedszkole Specjalne nr 48 w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoła Życia w Rybniku Rybnik 44-217 Orzepowicka 15a
ZSR SP38 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoła Życia w Rybniku Rybnik 44-217 Orzepowicka 15a
ZSR ORW Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rybniku w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoła Życia w Rybniku Rybnik 44-217 Orzepowicka 15a
ZS3 LO5 V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Jerzego Kukuczki w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku Rybnik 44-217 Orzepowicka 15a
ZS3 SP31 Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego nr 31 w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku Rybnik 44-217 Orzepowicka 15a
ZS5 SP33 Szkoła Podstawowa nr 33 w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku Rybnik 44-270 Józefa Rymera 24a
ZS5 T5 Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku Rybnik 44-270 Józefa Rymera 24a
ZS6 BSS Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku Rybnik 44 251 Stanisława Małachowskiego 145
ZS6 LO9 IX Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku Rybnik 44 251 Stanisława Małachowskiego 145
ZS6 ZSZP Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku Rybnik 44 251 Stanisława Małachowskiego 145
ZS6 BSIIS Branżowa Szkoła Specjalna II stopnia w Rybniku w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku Rybnik 44 251 Stanisława Małachowskiego 145
ZSB BS4 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku Rybnik 44-200 Świerklańska 42
ZSB T4 Technikum nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku Rybnik 44-200 Świerklańska 42
ZSEU BS3 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku Rybnik 44-217 Św. Józefa 30
ZSEU T3 Technikum nr 3 im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku Rybnik 44-217 Św. Józefa 30
ZSME BS2 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku Rybnik 44-200 Tadeusza Kościuszki 23
ZSME T2 Technikum nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku Rybnik 44-200 Tadeusza Kościuszki 23
ZSP01 P16 Przedszkole nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku Rybnik 44-207 Gliwicka 105
ZSP01 SP08 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Webera w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku Rybnik 44-207 Gliwicka 105
ZSP02 P29 Przedszkole nr 29 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku Rybnik 44-273 Gustawa Morcinka 18
ZSP02 SP26 Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku Rybnik 44-273 Gustawa Morcinka 18
ZSP03 P47 Przedszkole nr 47 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku Rybnik 44-207 Bernarda Kuglera 8a
ZSP03 SP37 Szkoła Podstawowa nr 37 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku Rybnik 44-207 Bernarda Kuglera 8a
ZSP04 P33 Przedszkole nr 33 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku Rybnik 44-207 Komisji Edukacji Narodowej 29
ZSP04 SP29 Szkoła Podstawowa nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku Rybnik 44-207 Komisji Edukacji Narodowej 29
ZSP05 P05 Przedszkole nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku Rybnik 44-200 dr. Mariana Różańskiego 14a
ZSP05 SP05 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku Rybnik 44-200 dr. Mariana Różańskiego 14a
ZSP06 P18 Przedszkole nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku Rybnik 44-251 Stanisława Małachowskiego 40
ZSP06 SP16 Szkoła Podstawowa nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku Rybnik 44-251 Stanisława Małachowskiego 44
ZSP07 P35 Przedszkole nr 35 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku Rybnik 44-200 Borki 37D
ZSP07 SP32 Szkoła Podstawowa nr 32 im. Alfreda Szklarskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku Rybnik 44-200 Borki 37D
ZSP09 P06 Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku Rybnik 44-218 Nacyńska 6
ZSP09 SP06 Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Rybniku Rybnik 44-218 Wodzisławska 123
ZSP10 P02 Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku Rybnik 44-200 Wodzisławska 33
ZSP10 SP02 Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Rybniku Rybnik 44-200 Wodzisławska 46
ZSP11 P36 Przedszkole nr 36 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku Rybnik 44-217 Konrada Winklera 6
ZSP11 SP11 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Rybniku Rybnik 44-217 ks. Henryka Jośki 25
ZSP12 P12 Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku Rybnik 44-217 Zebrzydowicka 182
ZSP12 SP12 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Rybniku Rybnik 44-217 Maksymiliana Buhla 3
ZSP14 P26 Przedszkole nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku Rybnik 44-274 Leopolda Staffa 42a
ZSP14 SP24 Szkoła Podstawowa nr 24 im. Wisławy Szymborskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Rybniku Rybnik 44-274 Leopolda Staffa 42a
ZSP15 P31 Przedszkole nr 31 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku Rybnik 44-292 Gzelska 7
ZSP15 SP27 Szkoła Podstawowa nr 27 im. Jarosława Dąbrowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku Rybnik 44-292 Gzelska 7
ZST BS1 Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku Rybnik 44-200 Tadeusza Kościuszki 5
ZST T1 Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku Rybnik 44-200 Tadeusza Kościuszki 5
ZEA OPPZP Ognisko Pracy Pozaszkolnej-Zespół „Przygoda” w Zespole Edukacyjno-Artystycznym Przygoda w Rybniku Rybnik 44-200 Świerklańska 42a
ZEA P51 Przedszkole nr 51 w Zespole Edukacyjno-Artystycznym Przygoda w Rybniku Rybnik 44-200 Świerklańska 42a