Wolne miejsca w punktach opieki dziennej dla dzieci do lat 3.

obrazekW ramach projektu Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Rybnika funkcjonują już cztery punkty opieki dziennej. 
Wciąż dysponujemy wolnymi miejscami w dwóch punktach opieki. Wszelkie informacje na temat rekrutacji uzupełniającej i dokumentów zgłoszeniowych znajdują się pod adresem: LINK Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Rybnika pod numerem telefonu 32 439 21 35