Stypendium szkolne 2022/2023

Do 15 września 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2022/2023. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium wynosi 600 zł na osobę w rodzinie, dochód jest obliczany za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Szczegółowe informacje w zakładce stypendia szkolne.