Stypendium szkolne 2021/2022

Do 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022. Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł na osobę w rodzinie, dochód jest obliczany za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Szczegółowe informacje w zakładce stypendia szkolne.